تبلیغات
عـنــکــــــــــــــبــوتـــــ - مقایسه قوانین و مجازات ها با قوانین و مجازات های مندرج در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام قسمت دوم
عـنــکــــــــــــــبــوتـــــ
گروه Wake Up
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
Wake Up مدیر گروه


جبهه ی اصلی همان جنگ نرم است و افتخار ما این است که افسر این جنگ باشیم اما چه باک از روزی که اذن جهاد مسلحانه با اسرائیل حرام زاده به ما داده شود.

مدیر وبلاگ : wake up
بسیجی
 مقایسه قوانین و مجازات ها با قوانین و مجازات های مندرج در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام قسمت دوم

تولید گروه Wake Up

به ادامه مطلب بروید ...

حال چرا برده داری مورد تایید اسلام و امام سجاد علیه السلام بوده است؟

 

در برخورد اسلام با مسأله برده داری باید به این نکات توجه داشت که:))

1-اسلام هرگز ابداع کننده بردگى نبوده است.

2-اسلام به سرنوشت دردناک بردگان در گذشته به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی نگریسته

است.

3-اسلام براى آزادى بردگان طرح بسیار دقیق و حساب شده ای ارائه کرده است. زیرا گاه نیمى

از جامعه را بردگان.

تشکیل مى‏دادند، که نه کسب و کار مستقلى داشتند، و نه وسیله‏اى براى ادامه زندگی اگر

اسلام با یک فرمان عمومى دستور مى‏داد همه بردگان را آزاد کنند ، یا بیشتر آنها تلف

مى‏شدند و یا این جمعیت عظیم بیکار و گرسنه ای که محرومیت به او فشار ‏آورده به همه جا

جا حمله‏ور می شد و درگیرى و خونریزى به راه انداخته نظم جامعه را مختل می کرد.بنابراین

اسلام طرح و برنامه حساب شده ای وضع کرد تا اینان تدریجا آزاد شده و جذب جامعه گردند.

 

این طرح مواد زیادى دارد که عبارتند از:


ماده اول - بستن سرچشمه‏هاى بردگى

ماده دوم - گشودن دریچه آزادى

ماده سوم - احیاى شخصیت بردگان

ماده چهارم - رفتار انسانى با بردگان

ماده پنجم اعلام انسان‏فروشى بعنوان بدترین کار

 

پیشوایان اسلام اگر برده یا بردگانی در اختیار داشتند در قالب همین برنامه حساب شده و

حکیمانه اسلام بوده است و معاشرت آنان با بردگان به گونه ای بود که در بسیاری از موارد

وقتی برده ای را آزاد می کردند آن برده حاضر نمی شد منزل امام (ع) را ترک کند. 

علاوه بر این، برخورد و معاشرت رهبران دین با بردگان یک الگوی عملی برای مسلمانان در

برخورد با این مسأله بسیار مهم ، در جهت از بین بردن برده داری بوده است اما در ارتباط  

تناقض مسأله ی برده داری و آیه ی شریفه ی «لااکراه فی الدین» لازم است ذکر کنیم که:

مسأله ی برده داری با مسأله اختیار و آزادی انسان در انتخاب دین و عقیده تفاوت بنیادین

دارد. به تعبیری روشنتر آیه ی شریفه اشاره به رد اجبار و اکراه در پذیرش دین و عقیده دارد و

مربوط به روح انسان و امری درونی است لکن برده داری مربوط به استثمار جسم و وجود

بیرونی انسان هاست.

 

کما این که در طول تاریخ انسان هایی نظیر بلال حبشی و ... که به حسب ظاهر برده بوده اند

اما در انتخاب عقیده و دین روحی آزاد و مختار داشته و اسلام را پذیرفته اند و از آنطرف

انسانهایی نظیر ابولهب و ... که به حسب ظاهر آزاد بوده اند اما از لحاظ روحی در بند و اسارت

شهوات و تمنیات نفسانی و دنیوی بوده اند و با حقیقت اسلام به مقابله برخاستند.))(1)

 

به نظر نگارنده با توجه به دلایل بالا قابل مشاهده است که اسلام هم برای نابودی برده داری دست به

اقداماتی عقلانی زده که به مرور زمان باعث ریشه کن شدن برده داری و آزادی تمام بردگان میشد.

پس این روایت از امام سجاد در رساله ی حقوق ایشان درباره حق مالک برده جز قوانین بسیار دقیق و

عقلانی که در زمان ایشان برای جامعه مورد نظر استفاده میشد ، به جا بوده و مورد پذیرش هر انسان

با تفکر مستقل است.

 

اسنود هورگونیه شرق شناس هلندی در این باره می گوید:

نپنداریم که نظام های اجتماعی پیش و پس از اسلام بردگی را لغو نموده و توانسته اند از برده حمایت

کنند و برایش حقوق انسانی قائل شوند و او را برابر و همسان افراد آزاد قرار دهند. این تنها اسلام بود

که به طور زیربنایی و اساسی و تاریخی ریشه برده داری و فکر برده پروری را سوزاند.(2)

 

______________________________________________

http://www.islamquest.ne- 1

2-حسین نوری ، اسلام و آزادی  ، ص104

حق مولا بر بنده آزاد شده

در بابی دیگر با عنوان حق خویشاوندی درباره حق آزاد کننده برده میفرمایند:

(( واما حق المنعم علیک بالولاء ؛ فان تعلم انه انفـق فیک ماله ؛واخرجک من ذل الـرق و

وحشته إلیعز الحریه و انسها واطلقک من اسر الملکه  و فک عنک حلق العبودیه واوجـدک

رائحه العز ؛ و اخـرجک من سجـن القهـر؛ و دفـع عنک الاسر؛  و بسط لک لسان الانصاف و

اباحک الدنیا کلها فملکک نفسک و حل اسرک و فرغک لعباده ربک و احتمل بذلک التقصیر فی

ماله ؛ فتعلم انه اولی الخلق بک بعد اولی رحمک فی حیاتـک و موتـک و احـق الخلـق بنصرک

و معونتـک و مکانفتـک فی ذات الله؛  فلا توثـر علیه نفسک ما احتاج الیک . ))

ترجمه: و اما حق كسى كه به تو نعمت آزادى از بردگى داده این است كه بدانى او مال خود را

در (راه آزادى) تو پرداخته و تو را از خوارى بردگى و هراس آن در آورده و به عزت آزادگى و

آرامش آن رسانده و از اسارت غلامى آزادت كرده و حلقه‏هاى (زنجیر) بندگى را از (دست و

پایت) گشوده و نسیم عزت (اختیاردارى خود را) بر تو دمیده و از زندان بى‏اختیارى برونت

آورده و سختى را از تو دور رانده و زبان عدالت را بر تو گشاده و تمام دنیا را برایت مباح (و

آزاد) كرده و تو را مالك خویشت ساخته و از اسارت رهایت كرده و براى پرستش پروردگارت

آسودگى بخشیده و در این راه كاهش مال خود را تحمل كرده است. پس باید بدانى كه او بعد

از خویشاوندانت، از همه مردم در زندگى و مرگت به تو نزدیكتر است و به یارى و یاورى و

همكارى تو در راه خدا سزاوارترین مردم است. پس تا او نیازى دارد خود را بر او ترجیح مده.(1)

 

___________________________________________

1-علی شروانی،ترجمه رساله حقوق امام سجاد،ص55

ما مسئله ی برده داری و چگونگی حذف آن را توضیح دادیم اما حقوق مربوط به برده تنها به دوران

برده بودن بنده تمام نمیشده بلکه با توجه به حقوق امام سجاد در این باره بعد از آن نیز ادامه دارد و

امام سجاد علیه السلام برای بعد از آن نیز حقوقی تعریف کرده است که در این بخش مورد بحث ما

است.

 

در کتاب سیری در رساله حقوق امام سجاد ، شرح این قسمت از روایت این چنین آمده است که:

عبد آزاد شده موظف است ، تا پایان عمر به مولای آزاد کننده خود وفادار بماند ، یاری و پشتیبانی

خود را از او دریغ نکند. بر اساس پیوند گذشته آنها ، درصورتی که بنده آزاد شده وارثی نداشته باشد ،

بعد از مرگ ، اموال به آزاد کننده او میرسد در حالی که در شرایط عادی اگر کسی از دنیا برود و وارثی

نداشته باشد ، حاکم وارث او است و اموال او به بیت المال تعلق میگیرد اما در اینجا آزاد کننده ، مقدم

بر بیت المال است و این نکته بسیار مهم است که موازین اخلاقی چگونه در احکام فقهی و حقوق تاثیر

گذار است.(1)

 

شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی ، معروف به صاحب جواهر طی شرح مبسوط کتاب شرایع الاسلام

علامه محقق حلی در کتاب جواهر الکلام درباره ارث بردن برده مینویسد:

___________________________________________

1-آیت الله یثربی ، سیری در رساله حقوق امام سجاد ، جلد 2 ، ص440


شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی ، معروف به صاحب جواهر طی شرح مبسوط کتاب شرایع الاسلام

علامه محقق حلی در کتاب جواهر الکلام درباره ارث بردن برده مینویسد:

برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده

هر چند به طور قهری از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی ماندۀ ترکه به او داده می‌شود.(1)

 

در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه‌گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، باید آزاد شود

یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافۀ فرزندان میّت دارد، اختلاف است.(2)

 

با توجه به شرح این قسمت از حقوق امام سجاد درباره برده در ماده 866 قانون مدنی آمده است:

در صورت نبودن وارث امر تركه متوفی راجع به حاكم است .

___________________________________________

1-     شیخ محمد حسن نجفی ، صاحب جواهر ، ج 39 ، ص58

2-     شیخ محمد حسن نجفی ، صاحب جواهر ، ج 39 ، ص50

 


دسته ی مطلب : دوپینگ علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
wake up
دوشنبه 1395/04/14
سه شنبه 1396/01/22 10:45
Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog
website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
سه شنبه 1396/01/22 08:32
I just could not depart your website prior to suggesting that I extremely loved the usual information a person supply to your visitors?
Is going to be back continuously in order to check up on new posts
سه شنبه 1396/01/22 08:18
If you would like to get much from this post then you have to apply such strategies to your won webpage.
دوشنبه 1396/01/21 21:56
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added
I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
Thanks!
دوشنبه 1396/01/21 21:53
I'm not sure where you're getting your information, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for magnificent information I was
looking for this information for my mission.
دوشنبه 1396/01/21 20:50
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or
did you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm
looking to design my own blog and would like to know where u got this from.
cheers
دوشنبه 1396/01/21 05:16
A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you need to publish more
about this topic, it may not be a taboo matter but typically
people don't discuss such topics. To the next!
Kind regards!!
جمعه 1396/01/18 20:26
I'm extremely impressed with your writing skills and also with
the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you
customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this one nowadays.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
تحلیل آمار سایت و وبلاگ